Wat?

Yo!Trainingen zijn sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen, jongeren én volwassenen. De groepen zijn opgedeeld per leeftijdscategorie: 6+, 9+, 12+, 15+, 18+ en volwassenen vanaf 25 jaar.  We werken voornamelijk in groep maar trekken ook af en toe tijd uit om individueel stil te staan bij een aantal zaken. We kiezen bewust voor kleine groepen van maximum 12 deelnemers.

Yo!Trainingen zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • Rustige momenten waar we stilstaan bij onszelf (zowel in groep als individueel)
  • Actieve en sportieve momenten (Rots en Water)

Wij geloven in de combinatie van deze verschillende methodieken om zo jezelf beter te leren kennen, te werken aan je zelfvertrouwen en aan je contact met anderen.

Rots en water

We werken onder andere met methodieken uit Rots en Water. Het Rots en Water-programma is een psychofysieke weerbaarheidstraining met als doel je communicatieve en sociale vaardigheden te verhogen en het voorkomen of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meelopen en grensoverschrijdend gedrag.

Een rots is krachtig en standvastig. Rots staat symbool voor wat jij belangrijk vindt, voor wie jij bent, waar jij voor zou strijden als het erop aankomt. Water is flexibel en veranderlijk, het past zicht aan al naargelang de situatie waarin het zich bevindt. Water staat symbool voor de verbinding die je maakt met anderen.

Het komt er dus op aan de juiste balans te vinden tussen Rots en Water: rekening houden met de mensen rondom jou,  zonder jezelf te vergeten. Opkomen voor jezelf, maar met respect voor de ander.

Rots en Water hanteert technieken die hun oorsprong vinden in zelfverdedingssporten. De trainingen gaan dan ook door op blote voeten. We vragen aan iedereen om comfortabele, sportieve kledij aan te doen waarin je makkelijk kan bewegen. We gaan ook aan de slag met stootkussens. We bouwen dit langzaam op, voorkennis is dus zeker niet vereist. Je hoeft niet sportief te zijn om aan onze training deel te nemen, maar uiteraard wel bereid zijn om de oefeningen mee te doen.

Meer informatie over het Rots en Water-programma kan u nalezen op rotsenwater.nl

Wat komt zeker aan bod?

  • Jezelf mogen en kunnen zijn
  • Feedback geven en krijgen
  • Opkomen voor jezelf, zelfrespect
  • Communiceren met elkaar
  • Spreken voor een groep
  • Geloven in jezelf, zelfvertrouwen (faalangst)
  • Respect voor de andere